Wed. Jan 27th, 2021

Στα… όπλα οι κυνηγοί – Ξεκινά η κυνηγετική περίοδος στις 20 Αυγούστου

Αυξημένη κατά 5 ευρώ θα είναι φέτος η ετήσια συνδρομή των κυνηγετικών συλλόγων ενώ κάθε χρόνο ένα από τα θέματα που απασχολεί είναι η τιμή της άδειας θήρας, τα χρήματα δηλαδή που θα πρέπει να καταβάλλει ο κυνηγός ώστε να αποκτήσει άδεια. Έτερο ζήτημα αποτελεί που καταλήγουν τα ποσά αυτά, με ένα μέρος τους πάντως να πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο για σχετικές δράσεις.

Δείτε εδώ : Τι προβλέπει ο νόμος σε περιοχές στο Νομό Κορινθίας.

Σε γενικές γραμμές η τιμή της άδειας θήρας περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ του δημοσίου (τέλη έκδοσης άδειας κυνηγιού και τέλος χαρτοσήμου προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%) και τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων (ετήσια συνδρομή στους Κ.Σ., έκτακτη εισφορά Κ.Σ. και έκτακτη εισφορά κυνηγετικής ομοσπονδίας). Στην τιμή της άδειας περιλαμβάνονται και μικρότερα ποσά, όπως αυτό της υποχρεωτικής ασφάλισης ή ποσά που καταβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις (πρώτη εγγραφή, αλλαγή βιβλιαρίου) που δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή.

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού καθορίζονται κατά την έναρξη του κυνηγετικού έτους με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών και αφορούν το ποσό που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Τα τέλη έκδοσης παραμένουν σταθερά τα τελευταία οκτώ χρόνια τουλάχιστον και ανέρχονται στο ποσό των 10 ευρώ για την έκδοση τοπικής άδειας, στα 30 ευρώ για την περιφερειακή άδεια και στα 60 για την γενική. 

Παράλληλα, ένα μέρος των συγκεκριμένων χρημάτων πάει στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο με την σειρά του χρηματοδοτεί τη δασική υπηρεσία για την υλοποίηση έργων και εργασιών ανάπτυξης θηραματοπονίας, παραγωγής θηραμάτων στα κρατικά εκτροφεία, κλπ.

Από το 2010 έως και το 2018 παρέμεινε σταθερή στο ποσό των 60 ευρώ για το ύψος της ετήσιας συνδρομής. Φέτος, έπειτα από πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας (ΚΣΕ), αυξήθηκε κατά 5 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως από τα 65 ευρώ που καταβάλλει ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας τα 5 ευρώ (ποσοστό 7,69%) αποτελούν την ετήσια εισφορά του Κ.Σ. στην κυνηγετική ομοσπονδία ενώ τα 45,00 ευρώ (ποσοστό 69,23%) ως ετήσια εισφορά στην  Κυνηγετική Συνομοσπονδία. Τα υπόλοιπα 15 ευρώ παραμένουν ως έσοδα στον κυνηγετικό σύλλογο για την λειτουργία και τις φιλοθηραματικές του δράσεις.

Σύμφωνα με την Απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το έτος 2019 – 2020 είναι για το διάστημα 20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020. Ωστόσο, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolaguscuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2020. 

Οι κυνηγοί, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχουν στα υπόψη τους ότι:

– Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2019 μέχρι και 20.01.2020 σε 3 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepuseuropaeus) και του Αγριόχοιρου (Susscrofa). 

– Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Susscrofa) σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Αυτό γίνεται, σύμφωνα με την Απόφαση, για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, ενώ απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. 

– Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpesvulpes) και του Πετροκούναβου (Martesfoina) από 15.09.2019 μέχρι 20.01.2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2020 μέχρι 28.02.2020 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. 

– Επιτρέπεται επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpesvulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2019 -14.9.2019 στις Περιφερειακές ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. 

– Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepuseuropaeus) καθ’  όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου σε Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο. 

– Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectorischukar) καθ’  όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο. 

– Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Τήλο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κυνήγι απαγορεύεται στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στα εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής και σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές. Παράλληλα, απαγορεύεται στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ταυτόχρονα, η απαγόρευση ισχύει σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού αλλά και σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε απόσταση μέχρι 250 μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών – όπως και σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης. 

Στα σημαντικά της Απόφασης, είναι η απαγόρευση της αγοραπωλησίας όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. Ωστόσο, επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου σε Λήμνο και Θηρασιά, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Σημειώνεται ότι η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής. 

Στο μεταξύ, η  εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.