Το Δ.Σ τού Άρη Κορίνθου καλεί τα ταμιακώς ενημερα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνεύλεση που θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 9- ΙΟΥΛΗ ώρα 19,00 στο Επιμελητήριο Κορινθίας . με θέματα Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός ,εγγραφή νέων μελών και εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.