Ο Δήμαρχος Κορινθίων. Αλέξανδρος Πνευματικός φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την ύπαρξη σελίδας στο Facebook με με ονομα "Δήμαρχος ο Χρήστος Χασικίδης", μίλησε  για κουκουλοφόρους.