Η τοποθέτηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση στον Κώστα Λογοθέτη.