Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Tα Αποτελέσματα των Φοιτητικών Εκλογών 2018.

Παν. Πελοποννήσου - σε 6 απο 6
  2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 605 - % 556 - % 49 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 590 - % 520 - % 70 0.00%
ΑΚΥΡΑ 15 - % 36 - % -21 0.00%
ΛΕΥΚΑ 6 1.02% 7 1.35% -1 -0.33%
ΠΚΣ 52 8.81% 35 6.73% 17 2.08%
ΔΑΠ 257 43.56% 240 46.15% 17 -2.59%
ΠΑΣΠ 242 41.02% 169 32.50% 73 8.52%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΑΕ) 0 0.00% 23 4.42% -23 -4.42%
ΕΑΑΚ 12 2.03% 14 2.69% -2 -0.66%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 21 3.56% 0 0.00% - -%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 32 6.15% -32 -6.15%