"ΑΝΕΛΙΞΗ" Δήμου Βέλου - Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδι.