Θα πρέπει να έχουν μείνει απο σκούπες στην υπηρεσία καθαριότητας, αλιος δεν εξηγητε να είναι τόσο βρώμικη η περιοχή του Αγ. Νικολάου στην Κόρινθο.