Κατολίσθηση σημειώθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, χωμάτινοι όγκοι αποκολλήθηκαν από τα πρανή 

της Διώρυγας της Κορίνθου με αποτέλεσμα το κανάλι να έχει γεμίσει χώματα και πέτρες.