Σα. Ιαν 28th, 2023

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με φυσική παρουσία

Κοινοποίηση ειδήσεων

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  23 η  του μήνα Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα:

(α) με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την      την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.,  αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr

β) με τηλεδιασκεψη  (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022 (1η  αναμόρφωση)
  2. Έγκριση  τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  του Δήμου έτους 2022
  3. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.
  4. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2022 του ΝΠΔΔ με  την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης».
  5. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2022 του ΝΠΔΔ με  την επωνυμία «Πρατίνας».
  6. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
  7. Έγκριση αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
  8. Περί χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Δερβενακίων 61 εντός σχεδίου πόλεως ΝΕΜΕΑΣ της Κ. ΝΕΜΕΑΣ, του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, για την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής & εμφιάλωσης κρασιών (οινοποιείου) ιδιοκτησίας Χρυσάϊδου Ιωάννη.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr