Πα. Ιούλ 1st, 2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Περαχώρας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 12 η
Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ., σε τακτική Συνεδρίαση
του Σώματος, ήτοι για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί ίδρυσης ή μη Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης
  Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) εντός των σχολικών μονάδων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 2. Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
 3. Λήψη Απόφασης για:
  1α) Καθορισμό αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για
  παρασκευή & διάθεση πρόχειρων γευμάτων
  1β) Καθορισμό αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα
  χορηγηθούν σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.
  2) Προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων & έκτασης αυτών για την άσκηση των ανωτέρω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
  3) Προσδιορισμό χρονικής διάρκειας για την άσκηση τους.
  4) Καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
 4. Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
  Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν
  παραίτησης.
 5. Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν
παραίτησης.

 1. Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.
 2. Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων
  κατοίκων Δήμου μας για οικονομική ενίσχυση, κας ΚΟΝΤΗ Κασσιανής,
  κατόπιν παραίτησης.
 3. Συμμετοχή ή μη του Δήμου στην εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας από την ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε.
 4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λουτρακίου –
  Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
 5. Συμπληρωματική παρακατάθεση για την πληρωμή δικαστικών εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου-Περαχώρας, Παράκαμψη Λουτρακίου”, δυνάμει των 49/2006, 50/2006, 51/2006, 70/2006 και 141/2008 Αποφάσεων Μ.Π.Κ.
 6. Συμπληρωματική παρακατάθεση για την πληρωμή δικαστικών εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας”, δυνάμει της 245/2015 Απόφασης Μ.Π.Κ.
 7. Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων που
  αφορούν την ιδιοκτησία (12) της 5/1993 Πράξης Αναλογισμού, δυνάμει της αριθμ. 88/2003 Απόφασης Μ.Π.Κ.
 8. Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων που
  αφορούν την ιδιοκτησία (72) της 6/1997 Πράξης Αναλογισμού, δυνάμει της αριθμ. 133/2009 Απόφασης Μ.Π.Κ.
 9. Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
 10. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
  εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών) φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας “TAILOR MADE CONCEPTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” στη θέση “Λιάντρο” της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
 11. Αύξηση ισχύος και μεταφορά παροχής στον σταθμό ΟΣΕ Αγίων
  Θεοδώρων.
 12. Επέκταση του δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.
 13. Αποξήλωση στύλου της ΔΕΔΔΗΕ στους Αγίους Θεοδώρους.
  Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).