Σα. Ιούλ 20th, 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 & ΩΡΑ 8 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 1. ‘Έγκριση  συνεδρίασης του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου στη Δ.Ε  Ευρωστίνης.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 3. Αποδοχή απόφασης ένταξης για χρηματοδότηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής Τρικάλων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 4. Υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης στο Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020» για το έργο : «Προσθήκη διώροφης πτέρυγας και ανακατασκευή WC στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου»  από την ΚΤΥΠ Α.Ε.
 5. Αποδοχή 1ης  Τροποποίησης της πράξης  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029556, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 6. Κατανομή  ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 7.  Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (17/2016 μελέτη)
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (88/2016 μελέτη).
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ» (10/2017 μελέτη).
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ)  Δ. Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (7/2017 μελέτη).
 11.  Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ)  Δ. Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (6/2017 μελέτη).
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΛΗΝ ΕΠΑΛ» (86/2017 μελέτη).
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ»(93/2016 μελέτη).
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ» (59/2017 μελέτη).
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ  ΔΡΟΜΟ Τ.Κ.ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ» (67/2017 μελέτη).
 16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (10/2019 μελέτη).
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»(91/2018 μελέτη).
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»  
 19. ( 83/2019 μελέτη).
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας για το έργο : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (79/2019 μελέτη)
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας για το έργο : « ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΝΝΑΣ» (30/2019 μελέτη)
 22. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ»
 23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  και οριστικής παραλαβής  έργου
 24. « ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ» της ΔΕΥΑΞΕ.
 25. Αίτημα της κ. Βυτινιώτου Δέσποινας  για αντικατάσταση  και μεταφορά  κουβουκλίου περιπτέρου στη Κοινότητα Μελισσίου.
 26. Αίτημα  ΚΑΒΕΤΣΟΥ Ι. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ  ΣΙΑ Ε.Ε. για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου  στις εγκαταστάσεις  της  επιχείρησής του  στο Καμάρι.
 27. Αίτημα  ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής της στη Κ. Σ. Τρικάλων.
 28. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ροζενών για παραχώρηση οργάνων γυμναστικής .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ