Σα. Δεκ 9th, 2023

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 114.600 €

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «Φιλόδημος» και  «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748  (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε

την ένταξη Πράξεων Δήμων συνολικού ποσού ύψους 7.599.735,44 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 2.125.144,18 ευρώ.

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, ο Δήμος Σικυωνίων  εντάσσεται στο Πρόγραμμα με επιδότηση 114.600,00 ευρώ, με συμμετοχή ιδίων πόρων του Δήμου 91.508, 68 ευρώ (συνολικό ποσό: 206.108,68 ευρώ).