Wed. Jan 19th, 2022

HΕισήγηση και οι προτάσειςτου Γ. Ψυχογιού στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων της Βουλής.

6597457
Κοινοποίηση ειδήσεων

HΕισήγηση και οι προτάσειςτου Γ. Ψυχογιού στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων της Βουλής.

ΗΕιδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής παρουσίασε την Έκθεσή της από τις εργασίες της κατά το προηγούμενο έτος. Ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος της Επιτροπής, ανέλαβε την Εισήγηση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και συγκεκριμένα των θεματικώνγια την πορεία του σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των Ρομάόπως και γιαπροκαταρκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίωντου Συβουλίου της Ευρώπης (Eπιτροπή CPT).

Κατά πρώτον, όσον αφορά στο ζήτημα των Ρομάκαι βάσει των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τους φορείς, ο βουλευτής επισήμανε ότι ο έλεγχος της εφαρμογής υποστηρικτικών διατάξεων που έχουν ψηφιστεί για τους Ρομάκαι αφορούν σε δικαιώματα και υποχρεώσεις τους πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα αυτής της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να υπάρχει και η ενεργή συμμετοχή και των ίδιων των Ρομά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Επίσης, επειδή οι Δήμοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία ένταξης των Ρομά πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες και πίεση για να ενταθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία τους με την Κεντρική Διοίκηση και να ενεργοποιηθεί περαιτέρω η εμπλοκή τους στις δράσεις και στην προώθηση κοινωνικών πολιτικών. Περαιτέρω, πρέπει να διασφάλιζεται η εξατομικευμένη και εστιασμένη και όχι γενικευμένη αστυνομική έρευνα σε περιπτώσεις παραβατικότητας. Ακόμη, είναι απαραίτητη η επίλυση του ζητήματος των ανιθαγενών Ρομά, καθώς και των περιπτώσεων λανθασμένων ή ελλιπών εγγραφών στα Ληξιαρχεία. Τέλος, η Πολιτεία και συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία για τους Ρομά πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες και για αξιοπρεπή στέγαση, εργασία, κοινωνική πρόνοια σε σύνδεση με τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Κατά δεύτερον, με βάση τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις της ΕπιτροπήςCPT για δομές ψυχικές υγείας, Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Καταρχάς (ΠΡΟΚΕΚΑ), ο Γ. Ψυχογιός ανέφερε ότι υπάρχει η ανάγκη ουσιαστικής και βιωματικής εκπαίδευσης του προσωπικού για να επιτυγχάνεται η πρόληψη. Επίσης, είναι αυτονόητο ότι σε μια σύγχρονη πολιτεία πρέπει να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι ανώτατοι χρόνοι της διοικητικής κράτησης και βέβαια πρέπει να επανεξεταστείσυνολικά η λειτουργία των Κέντρων Κράτησης με τη λογική, ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα της κράτησης και η στέρηση της ελευθερίας να απευθύνεται σε παραβατικούς. Ενώ για τους ασυνόδευτους ανήλικους, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι πρέπει να προχωρήσει ο πλήρης τερματισμός κράτησής τους, μέσα από την εφαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου Νόμου για την Επιτροπεία. Σχετικά με τις δομές ψυχικής υγείας, πρέπει να καταργηθεί η «καθήλωση» ως μέτρο νοσηλείας, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η προώθηση των ανοιχτών δομών ψυχιατρικής υγείας, όπως ήδη εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας. Ο βουλευτής έδωσε το παράδειγμα του Γ.Ν Κορίνθου λέγοντας:«Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου λειτουργεί ήδη μια ανοιχτή ψυχιατρική κλινική, προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι με τις σύγχρονες μεθόδους, αλλά και να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση της γκετοποίησης και της απομόνωσης των ανθρώπων αυτών».

Στη συνέχεια, ο Γ. Ψυχογιός σε δεύτερη παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατύπωσε προτάσεις για θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις επόμενες συνεδριάσειςτης Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής. Αφενός, εστίασε στο θέμα «Νεολαία και Αθλητισμός» με συγκεκριμένους άξονες: τα προγράμματα που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα από τα σχολεία, τη βελτίωση των υποδομών για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τα επαγγελματικά δικαιώματα νέων απόφοιτων φυσικής αγωγής κ.α. Αφετέρου, ο βουλευτής Κορινθίας έθεσε και το θέμα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών, επικεντρώνοντας κυρίως στην πρόσβαση στην εργασία, καθώς επίσης και στα προβλήματα καθυστερήσεων στις άδειες διαμονής, καθώς και στο δικαίωμα προσφύγων και μεταναστώνγια έκδοση δελτίων συμμετοχής στον αθλητισμό και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.