Sat. Sep 19th, 2020

Δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος – ο δρόμος που διανύθηκε και αυτός που ανοίγεται μπροστά μας

Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για τον ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης στη μεταμνημονιακή εποχή και τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, διοργάνωσαν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης & η Νομαρχιακή Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων ΣΥΡΙΖΑ, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε η Δέσποινα Αλεβυζάκη, Συντονίστρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ,  μίλησαν η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, ο υπουργός Επικρατείας, Χρ. Βερναρδάκης, η Β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Τ. Χριστοδουλοπούλου, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, Μ. Θελερίτη και ο  αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Γ. Πετρόπουλος.

Η Μ. Θελερίτη τόνισε ότι για την Αριστερά το κράτος πριν από όλα είναι κοινωνική σχέση,  και υλική συμπύκνωση του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Επειδή λοιπόν ένα μεγάλο μέρος του αγώνα διεξάγεται μέσα στους θεσμούς, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έδωσε νέο νόημα στην έννοια της μεταρρύθμισης,βάζοντας αριστερό πρόσημο στο περιεχόμενό της, με πρακτικές και λειτουργίες που στηρίζονται στη δημοκρατία, στη λογοδοσία και στον ταξικό προσανατολισμό.

Το 2015 η κυβέρνηση παρέλαβε ένα αχανές, αντιπαραγωγικό και αντιλαϊκό διοικητικό-οργανωτικό σύστημα, για την αλλαγή του οποίου απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις και σχεδιασμός μακράς πνοής.Γι΄αυτό στόχος ήταν και παραμένει, ο εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης και η αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων προκειμένου η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί αξιοκρατικά, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά για όλους τους πολίτες και κατοίκους της χώρας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και μέσα από διαδικασίες ανοιχτές και διαφανείς.Επίσης, στόχος ήταν και παραμένει η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της δημόσιας διοίκησης ώστε να καταστεί πραγματικός αρωγός των πολιτών, των κοινωνικών ομάδων, των εργαζόμενων, των επιχειρήσεων, των ασφαλισμένων, των γυναικών, των ανδρών, των παιδιών και των νέων. Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης ξεκίνησαν από την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος των εργαζόμενων και συνεχίστηκαν με σημαντικές θεσμικές τομές και παρεμβάσεις για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.  Η Μ. Θελερίτη ανέφερε ενδεικτικά:

  • τον νόμο 4325/2015,για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης, την Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την αποκατάσταση των αδικιών, που αποτέλεσε ένα ουσιαστικό μήνυμα για τη γενική πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης, βάζοντας εξαρχής αριστερό πολιτικό πρόσημο,
  • τον νόμο 4369/2016, για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βασικοί στόχοι του οποίου είναι η καταπολέμηση της πελατειακής λογικής, η εξάλειψη της αναξιοκρατίας στην εξέλιξη των υπαλλήλων και η δημιουργία δημοκρατικής και συμμετοχικής κουλτούρας στην οργάνωση των διοικητικών δομών,
  • τον νόμο 4440/2016,για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, βασικοί στόχοι του οποίου είναιη ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η αντιμετώπιση των ανισορροπιών της απασχόλησης, η ανταπόκριση στις επιλογές των εργαζομένων να μετακινηθούν σε άλλα τμήματα ή χώρους της διοίκησης όπου μπορούν να συνεισφέρουν καλύτερα
  • τον νόμο 4590/2019, για την Δημόσια Διοίκηση και το ΑΣΕΠ με τον οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία της δημόσιας διοίκησης, θεσπίστηκε και τετραετής προγραμματισμός προσλήψεων και επομένως κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό κάθε δημόσιου φορέα.

 

Όπως τόνισε όμως η Μ. Θελερίτη η κυβέρνηση δεν εξάντλησε την πολιτική της στην επαναφορά της ισορροπίας του συστήματος και στην αποκατάσταση αδικιών, αλλά προχώρησε και σε στρατηγικού επιπέδου αλλαγές που επανακαθορίζουν την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Επισήμανε την ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταρρύθμιση που επιχειρείται μέσω των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, καθώς και την ανάγκη να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς η επιλογή επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Τόνισε ότι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης θα πρέπει να γίνουν στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την συνολικότερη αναδιοργάνωση του πολιτικού διοικητικού συστήματος της χώρας, με προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων στα τρία επίπεδα διοίκησης, με διασφάλιση του επιτελικού κράτους και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Α’ και Β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης, και την παράλληλη λειτουργία των δομών της κεντρικής διοίκησης στην περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι δεν ψηφίστηκαν τα αντίστοιχα άρθρα στο πλαίσιο της προτεινόμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Η  Μ. Θελερίτη ανέφερε ότι ως κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α «καταφέραμε  πολλά, αλλά γνωρίζουμεότι έχουμε μπροστά μας δρόμο να διανύσουμε και θα το κάνουμε αντιμετωπίζοντας τα λάθη μας και μαθαίνοντας από τα επιτεύγματά μας».Σύμφωνα με την βουλεύτρια Μ. Θελερίτη, την επόμενη περίοδο θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα τα εξής:

  • Η διασύνδεση των βασικών στρατηγικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση με τις αλλαγές στις πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται.
  • Η πλήρης αλλαγή του διοικητικού μοντέλου προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εξοικονόμηση πόρων, προσαρμογή της διοίκησης στο εξωτερικό της κοινωνικό & πολιτικό περιβάλλον, η υιοθέτηση σύνθετων σχημάτων και συνεργασιών μεταξύ δημόσιας διοίκησης, πρωτοβουλιών και ομάδων πολιτών, κ.λπ.
  • Η απλούστευση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Η ενεργητική και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, η συστηματική και ανοιχτή διαβούλευση με τους εργαζόμενους/ τις εργαζόμενες και τα συνδικάτα – τα οποία πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να συμβάλλουν στην ουσιαστική κριτική και στην διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.