Κυ. Οκτ 2nd, 2022

Ημέρα: 30 Απριλίου 2019

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστών Μ. Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας διοργανώνει εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Ν. Κορινθίας, διοργανώνει εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα την Επιλογή…