Mon. Jun 14th, 2021

Προωθεί τη φραγή στη διαίρεση αγροτικής γης το υπουργείο με νόμο στο Κτηματολόγιο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τη νοµική κατοχύρωση ελάχιστης διαίρεσης της αγροτικής γης ως τρόπο αντιµετώπισης του πολυκερµατισµού των αγροτεµαχίων σε περιπτώσεις κληρονοµιάς, µεταβιβάσεων και αγοράς φέρεται να εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα µοντέλο κτηµατολόγισης το οποίο παραπέµπει σε θεσµικά πλαίσια άλλων χωρών, όπως είναι η Κύπρος, όπου η περίπτωση διαίρεσης της γεωργικής γης είναι δυνατή, µόνο έαν τα νέα τεµάχια που θα προκύψουν διαθέτουν, ανάλογα µε την περίπτωση, ορισµένη έκταση.

Παράδειγµα νοµοθεσίας

Η διαίρεση γεωργικής γης είναι δυνατή στην Κύπρο, αν τα νέα τεµάχια που θα προκύψουν έχουν, ανάλογα µε την περίπτωση, τις πιο κάτω εκτάσεις:

Για φυτείες (δηλαδή γη πλήρως καλυµµένη µε δέντρα τοποθετηµένα σε κανονική διάταξη και τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας), αµπέλια, κήπους (περβόλια), δάση (πευκώνες), γη αρδευόµενη από συνεχή ή εποχιακή πηγή νερού και γη που µπορεί να αρδευτεί από συνεχή πηγή νερού (γη που µπορεί να αρδευτεί – επιδεκτική άρδευσης – είναι γη συνδεδεµένη µε αρδευτικό έργο, ανεξάρτητα αν αρδεύεται ή όχι). Το κάθε νέο τεµάχιο πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 1.338τ.µ. (1,33 στρµ.).

Για γη που µπορεί να αρδευτεί από εποχιακή πηγή νερού, το κάθε τεµάχιο πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 2.676τ.µ. (2,67 στρµ.).

Για ξηρική γη, το κάθε τεµάχιο πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 6.689τ.µ. (6,68 στρµ.)

Σε περιοχές όπου έχει διενεργηθεί αναδασµός, η ελάχιστη έκταση των νέων τεµαχίων που θα προκύψουν από διαχωρισµό, πρέπει να είναι διπλάσια.

Αν ληφθεί υπόψη η αναλογικότητα της αγροτικής έκτασης στη Μεγαλόνησο σε σχέση µε την Ελλάδα, αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι ελάχιστες εκτάσεις θα διαµορφωθούν προς τα πάνω. Στη συγκεκριµένη πρόταση αναφέρθηκε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραµπατζή από τις Σέρρες κατά τη διάρκεια του Agribusiness Forum 2-3 Νοεµβρίου. Η έλλειψη της νοµικής κατοχύρωσης ελάχιστης διαίρεσης της αγροτικής γης, «οδηγεί σε απαξίωση της γεωργικής εκµετάλλευσης», εξήγησε συγκεκριµένα.

Αυξηµένα βοσκοτόπια ως «φάρµακο» για την εξωτερική σύγκλιση

Το φόβο για την εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων της ΚΑΠ, ήρθε παράλληλα να επαναβεβαιώσει η κα. Αραµπατζή, µε µία ενδεχόµενη αύξηση των βοσκοτόπων για τη νέα προγραµµατικής περίοδο, να άµβλυνε κάπως τις διαφορές διαµορφώνονται στα στρεµµατικά πριµ ανά χώρα.

Η τοποθέτηση αυτή θυµίζει τα λόγια του διευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Κοµισιόν, Τάσου Χανιώτη πως η Ελλάδα τρέµει την εξωτερική σύγκλιση, γιατί πολύ απλά δεν κατάφερε τόσα χρόνια να βρει ακόµα τον τρόπο να εντάξει στο σύστηµα όλα τα βοσκοτόπια της.

«∆ουλεύουµε µε πυρετώδεις ρυθµούς για την σύνταξη, επιτέλους, των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης -που αποτελούν συν τοις άλλοις «ασπίδα απέναντι στους κινδύνους της απόλυτης εξωτερικής σύγκλισης», τόνισε συγκεκριµένα η υφυπουργός, προσθέτοντας πως «αν και εύκολα λοιδορούνται από µια επιδερµική, αθηνοκεντρική αντίληψη, είναι απολύτως αναγκαίες. Είναι η «ασπίδα» των αγροτών και κτηνοτρόφων µας στην παγκοσµιοποίηση και τους εµπορικούς πολέµους αλλά και στους πολλαπλούς ρόλους (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, εθνικούς), που καλούνται να επιτελέσουν. Γιατί ουσιαστικά και τελικά, οι επιδοτήσεις στην ίδια την κοινωνία επιστρέφουν ως διατροφική ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική προστασία».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική τονίζοντας ότι «πρέπει να τρέξουµε µε ταχείς ρυθµούς αφενός καταρτίζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας µας για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο αφετέρου αντιπαλεύοντας τους διαµορφωµένους και αφηµένους, από την προηγούµενη Κυβέρνηση, κινδύνους της εξωτερικής σύγκλισης».

Ενοποίηση βάσεων δεδοµένων

Τέλος, η κα Αραµπατζή αναφερόµενη στο θέµα των ελληνοποιήσεων, τόνισε ότι το υπορυγείο Αγροτικής Ανάπτυξης «εργάζεται ήδη για την ενιαιοποίηση των βάσεων δεδοµένων των αρµόδιων φορέων του Υπουργείου µας (ΑΡΤΕΜΙΣ, Traces, Κτηνιατρική βάση δεδοµένων Ενιαίας Ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ) ώστε να ταυτοποιείται το κρέας «από το στάβλο έως το πιάτο του καταναλωτή».

Πηγή: agronews.gr