Sat. Jan 23rd, 2021

Day: March 12, 2020

ΚΕ.Π.Α.Π: Aναστέλλεται η λειτουργία των κλειστών και ανοικτών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κορινθίων

Στο πλαίσιο των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Πολιτισμού –Αθλητισμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και σε εφαρμογή της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16837/10.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης…