Tue. Jul 14th, 2020

Η απόφαση με τις νέες κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν τα 800 ευρώ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. με Αριθμ. οικ. 18657/370/15.5.2020 με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841).».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. στις κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις:

  • Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού με επαγγέλματα βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ92 που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίοι απασχολήθηκαν:

αα) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με συμβατικό χρόνο λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από 15/2/2020 έως και 20/3/2020, που είτε έληξαν πρόωρα είτε έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 58.11, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14,59.20 85.52, 7810.1101 ή

ββ) με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (όπως συμβάσεις μιας ή δύο ημερών) με συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.

  • Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.

  • Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών – φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης e – ΕΦΚΑ από 1/12/2019 έως και 29/2/2020.

Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020(Β’1629) κοινής υπουργικής απόφασης.

  • Ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016, που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους/επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020(Β’ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.

  • Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β΄1629) κοινής υπουργικής απόφασης.

www.e-forologia.gr