Πα. Μάι 20th, 2022

Ημέρα: 19 Μαΐου 2020

Εγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς υπουργεία και διεθνείς οργανισμούς για υγειονομικούς ελέγχους σε εργάτες γης και δομές μεταναστών

Ενημέρωση σχετικά με τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις οποίες υφίστανται δομές φιλοξενίας προσφύγων /…