Fri. Jan 28th, 2022

Δείτε ζωντανά την πρώτη συνέντευξη του Κ. Μητσοτάκη μετά την καραντίνα

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ Í.Ä. ÊÕÑÉÁÊÏÕ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ ÔÏÕ STAR ÊÁÉ ÔÇ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÏ Ê. ÌÁÑÁ ÆÁ×ÁÑÅÁ <br><br> ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ:ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ
Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα με το θέμα συζήτησης να είναι φυσικά η επέλαση του φονικού ιού στην Ελλάδα, η περίοδος της καραντίνας αλλά κι αυτή που ήδη ζούμε εδώ και κάποιες εβδομάδες, με την χώρα σταδιακά να περνά στην “νέα κανονικότητα”.