Sat. Jan 22nd, 2022

Οδηγίες για την μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

218742
Κοινοποίηση ειδήσεων

Δημοσιεύτηκε η Ε.2132/2020 με την οποία δίνονται οδηγίες για την μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 .

1. Σύμφωνα με το δυο πρώτα εδάφια της νέας ως άνω παραγράφου: «59. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:

Μείωση του κύκλου εργασιών Μείωση προκαταβολής ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 φόρου εισοδήματος έναντι του 1ου εξαμήνου 2019

? 5% έως και 15% 30%

15,01% έως και 25% 50%

25,01% έως και 35% 70%

>35% 100%

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής: α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.»

Για την καλύτερη κατανόηση της περίπτωσης που μηδενίζεται το ποσό της προκαταβολής φόρου παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα..

Δείτε όλο το κείμενο και τα παραδείγματα της Ε.2132/2020 εδώ.

www.e-forologia.gr