Mon. Oct 25th, 2021

Διατάξεις του κατατεθέντος σ/ν για τη μείωση μισθωμάτων

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση α) της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. και β) της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ορίζεται:

Μείωση μισθωμάτων

Με το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος:

· στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού,

· στους μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού,

· επί των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,

· στους μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Με το άρθρο 4 προβλέπεται προαιρετική μείωση για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων:

· των επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και το μήνα Δεκέμβριο 2020, εφ’ όσον αφενός υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και αφετέρου υποβάλλεται αντίστοιχη ηλεκτρονική δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε.,

· των μισθωτών κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2020,

· επί των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2020, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

· της κύριας κατοικίας ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από το μήνα Οκτώβριο 2020.

Μέτρα στήριξης εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων

Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται όχι μόνο από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση του 40% του συνολικού μισθώματος, αλλά και από την προαιρετική μείωση του 30% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Προσδιορίζεται ρητά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου.

www.e-forologia.gr