Tue. Sep 28th, 2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

⦁ Συζήτηση για το νέο Διοικητήριο στη Κόρινθο
⦁ Σύναψη σύμβασης με Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) προσωρινής παραχώρησης προς χρήση τμήματος εκτάσεως 10000τ.μ., με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
⦁ Μίσθωση από ΤΕΘΑ χώρου σύμφωνα με το με αριθμ. Φ.914.2/17/7/4734/13-9-2018 έγγραφο
⦁ Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2020
⦁ Επανάληψη δημοπρασίας για την αγορά οικοπέδου –ακινήτου εντός οικισμού Κοινότητας Εξαμιλίων για κατασκευή δημοτικού σχολείου
⦁ Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
⦁ Έκπτωση του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» αρ. μελέτης 71/2017
⦁ Αίτημα Αϊδονίτσας Χριστοφυλάκη του Κων/νου, Γεωργίας Χριστοφυλάκη του Κων/νου και Ευστάθιου Χριστοφυλάκη του Κων/νου, για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος για αποζημίωση απαλλοτρίωσης, λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Αγιαννιώτικα» στη Κόρινθο
⦁ Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ 414/2020)
⦁ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
⦁ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
⦁ Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (ΑΟΕ 361/2020)
⦁ Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου
⦁ Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου
⦁ Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
⦁ Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου
⦁ Ηλεκτροδότηση κτιρίου στέγασης νέων γραφείων του Τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Κορινθίων
⦁ Αίτημα χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Κολοκοτρώνη 59, στην Κόρινθο
⦁ Αίτημα έγκρισης εισόδου – εξόδου μονάδας αποθήκευσης και διανομής προϊόντων του Μιχαήλ Κυρ. Κεφερλή στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΛΙΘΑΡΙ» της Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
⦁ Αίτημα χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο επί της οδού Νοταρά 49 στη Κόρινθο.
⦁ Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική υπηρεσία για την υλοποίηση της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ για τον δικαιούχο»
⦁ Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
⦁ Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»
⦁ Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»
⦁ Έγκριση εισόδου-εξόδου εγκατάστασης Σπύρου και Μάριου Πετρόπουλου στη θέση «Μεσσαριά» Κοινότητας Περιγιαλίου.
⦁ Ονομασία ανωνύμου οδού στον οικισμό Κάτω Αλμυρής (περιοχή Κοκκώσι)
⦁ Μετονομασίας της οδού 61ης περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου
⦁ Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών Κοινότητας Γαλατακίου
⦁ Αίτημα Ξένου Διονυσίας του Νικολάου, σπουδάστριας ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
⦁ Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον πεζόδρομο Πυλαρινού & Εθν. Αντίστασης για προώθηση προϊόντος.
⦁ Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου για αθλητική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
⦁ Αίτημα Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του Δήμου για τη στέγασή τους
⦁ Επί του από 2-9-2020 (αρ. πρωτ. Δήμου 260084/4-9-2020) εγγράφου της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Κορινθίας για ανεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου στη Κοινότητα Χιλιομοδίου για τη στέγαση εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου.
⦁ Αναγκαιότητα ανέγερσης μνημείου του Απ. Παύλου, στη πλατεία Παν. Τσαλδάρη
⦁ Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων
⦁ Επικαιροποίηση της αριθμ. 319/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη φύλαξη Δημοτικών χώρων (Security)
⦁ Συζήτηση σχετικά με την αθλητική εγκατάσταση (Γήπεδο) Συνοικισμού
⦁ Διοικητική αποβολή της Cuco Άννα (περίπτερο Νοσοκομείου) δυνάμει των αποφάσεων αρ. Ν51/2018 και 14/2020 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».