Mon. Apr 19th, 2021

Τοπικό Συμβούλιο Λαλιωτίου: Στηρίζουμε τους Αγώνες των παραγωγών, έμπορων και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στο Λαλιώτι και στο κατάστημα του Τοπικού Διαμ. Λαλιωτίου σήμερα την 7 η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Λαλιωτίου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε μελών βρέθηκαν παρόντες πέντε, ήτοι:
Παρόντες
Τυρλής Άγγελος Πρόεδρος
Καραγκούνης Βασίλειος Μέλος
Βελλινιάτη Βασιλική Μέλος
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Μέλος
Παλαιολόγου Αθανασία Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του Δήμου
Γεωργία Γκαβάγια.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, αναφέρθηκε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής μας τόσο με όσα αλλάζουν σε σχέση με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών όσο και με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η σημερινή κυβέρνηση δεν έκρυψε ποτέ πως τρέφει μεγάλη αγάπη για τις Αγορές.
Αρκεί να μην είναι …Λαϊκές Το νομοσχέδιο που φέρνει στην Βουλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει ό,τι μπορεί για να ανατρέψει τον χαρακτήρα του θεσμού των Λαϊκών Αγορών και να επιτρέψει την πλήρη επιχειρηματική δράση ιδιωτών, σε βάρος των απλών παραγωγών. Με μία ακόμα …«μεταρρύθμιση» απορρυθμίζει εντελώς το τοπίο του υπαίθριου εμπορίου και ωθεί στην ανεργία τους μικροπωλητές, που θα χάσουν τις άδειές τους. Ειδικότερα, με το υπό σύσταση νομοσχέδιο οι άδειες θα χάσουν την μονιμότητά τους (σε 5 χρόνια για τους Επαγγελματίες και σε
3 για τους Παραγωγούς). Στη συνέχεια θα καταστούν αντικείμενο πλειστηριασμού, περνώντας στην κατοχή όποιου κάνει την μεγαλύτερη προσφορά, μέσα από την Προκήρυξη Θέσης Δραστηριοποίησης. Η προκήρυξη θα συνοδεύεται και από πλειοδοσία της θέσης με κριτήρια, μεταξύ των οποίων οικονομικά και τίτλους σπουδών! Όποιος έχει πτυχίο ΑΕΙ παίρνει περισσότερα μόρια από ένα απόφοιτο Γυμνασίου ή Λυκείου. Αλλά όποιος δώσει τα περισσότερα χρήματα, θα παίρνει τη θέση! Στο άρθρο 9 βάζει από την «πίσω πόρτα» τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Νομικά
Πρόσωπα) με ίδιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριοποίησης, οι οποίες θα αρχίσουν να εμφανίζονται στις Λαϊκές. Οι επαγγελματίες της Λαϊκής Αγοράς – επιπλέον του προστίμου των 3.000 ευρώ – θα χάνουν την άδεια τους για 6 μήνες, αν δεν κόψουν τρεις αποδείξεις (ανεξαρτήτως ποσού, ακόμα και για 0,50 λεπτά!). Έτσι γίνονται οι μόνοι επαγγελματίες που θα τιμωρούνται με στέρηση του εισοδήματος τους, για φορολογική παράβαση. Οι Φορείς Λειτουργίας θα είναι ιδιωτικές εταιρείες και όταν θα προκύπτουν κενές θέσεις θα προκηρύσσουν τις θέσεις αυτές επιλέγοντας και αντίστοιχα προϊόντα πώλησης. Για παράδειγμα θα ζητάνε δύο παραγωγούς με πορτοκάλια, έναν
με τομάτες, έναν με μήλα, κλπ. Έτσι όμως ο παραγωγός θα πρέπει να περιμένει πότε και εάν θα αποφασίσει ένας Φορέας Λειτουργίας να κάνει την προκήρυξη. Την ίδια ώρα, όμως, η σοδειά του, η παραγωγή θα περιμένει στο χωράφι. Όσοι επαγγελματίες καταφέρνουν με κόπο να διατηρήσουν προσωρινά την άδειά τους, θα δουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών των προϊόντων. Έτσι, η πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων που παραδοσιακά εξυπηρετούν οι αγορές αυτές, σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με προσιτές τιμές, θα περιοριστεί δραματικά. Η Κορινθία είναι ένας τόπος
με δυναμική, αγροτική οικονομία. Οι Κορίνθιοι παραγωγοί δίνουν καθημερινά αγώνα να βρουν τρόπο να πουλήσουν τα προϊόντα τους, μέσα και από τις δεκάδες λαϊκές αγορές στο νομό και στην Αθήνα, ερχόμενοι σε απευθείας επαφή με τον απλό πολίτη και τον καταναλωτή, χωρίς μεσάζοντες και τρίτους, πουλώντας φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Αυτό τον θεσμό των Λαϊκών Αγορών, το υπουργείο σήμερα θέλει να τον καταργήσει.

 • Στηρίζουμε τους Αγώνες των παραγωγών, έμπορων και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την βελτίωση τους για να συνεχίσουν να προσφέρουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα χαμηλής τιμής και ασφαλούς ποιότητας στους καταναλωτές.
 • Δηλώνουμε την αντίθεση μας στην διάλυση των Λαϊκών Αγορών, ένα θεσμό που λειτουργεί εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη προσφορά στους καταναλωτές, προσφέροντάς τους οικονομικά και ποιοτικά προϊόντα.
 • Υποστηρίζουμε τον εποπτικό ρόλο των Περιφερειακών Ενοτήτων στον τρόπο λειτουργίας των τοπικών λαϊκών αγορών.
 • Υπογραμμίζουμε ότι στις λαϊκές αγορές πρέπει να συμμετέχουν παραγωγοί και έμποροι και όχι ιδιωτικές εταιρείες γιατί η έλλειψη μεσαζόντων χαρακτηρίζει τη λειτουργία τους και εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές.
 • Καταθέτουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο σύστημα πλειοδοσίας των θέσεων, γιατί έτσι θα αποκλείονται οι πιο αδύναμοι οικονομικά, που αδυνατούν να έχουν το σχετικό κεφάλαιο.
 • Τονίζουμε, ότι η χορήγηση αδειών σε παραγωγούς πρέπει να γίνεται με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και να μην αποτελεί προτεραιότητα ο τίτλος σπουδών.
 • Θυμίζουμε πως οι Έλληνες παραγωγοί έχουν στηρίξει την ελληνική οικογένεια με προσωπικό οικονομικό κόστος στα δέκα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τους οφείλουμε το ελάχιστο, που είναι να σταθούμε στο πλευρό τους.
 • Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο με το οποίο μετατρέπει τις Λαϊκές
  Αγορές σε SUPER MARKET, αδιαφορώντας πλήρως για την τύχη των παραγωγών και έμπορων σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των φορέων των Λαϊκών Αγορών προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας».
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα της πρόσφατης ανάρτησης των δασικών χαρτών, στους οποίους πολλά αγροτεμάχια της περιοχής μας αποτυπώνονται εσφαλμένα με χαρακτήρα δασικό. Το κόστος που πρέπει να επωμιστούν οι αγρότες μας για να νομιμοποιήσουν τα αγροτεμάχιά τους είναι μεγάλο.
  Κατόπιν ο Πρόεδρος πρότεινε την έκδοση σχετικού ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους αγρότες της περιοχής μας από το Δημοτικό Συμβούλιο και κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.
  Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Γνωμοδοτεί Ο μ ό φ ω ν α

Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει τους παραγωγούς του Δήμου με την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης, δεδομένου ότι οι παραγωγοί που ασχολούνται με τους αγρούς και τις λαϊκές αγορές στηρίζουν την οικονομία του Δήμου με τα χρήματα που κερδίζουν.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως κάτωθι:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Λαλιώτη 7 Απρίλίου 2021
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

Τυρλής Άγγελος