Fri. Jan 21st, 2022

Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης: Έκτακτες μεταγωγές κρατουμένων σε νοσοκομειακές μονάδες

38015
Κοινοποίηση ειδήσεων

«Έκτακτες μεταγωγές κρατούμενων σε νοσοκομειακές μονάδες».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως σαφώς γνωρίζετε, μία σειρά από κείμενες νομικές διατάξεις διέπουν ξεκάθαρα το ειδικό καθεστώς των εκτάκτων μεταγωγών ασθενών κρατουμένων σε νοσοκομειακές μονάδες, ενώ το κριτήριο της ταξινόμησης τους σε απολύτως αναγκαία ή μη, γίνεται αποκλειστικά από τους ιατρούς και νοσηλευτές των καταστημάτων κράτησης.

Δυστυχώς όμως παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, όπου αυτό φυσικά υφίσταται, να μην προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση των κρατουμένων με αποτέλεσμα την συχνή χορήγηση παραπεμπτικών εξέτασης τους σε νοσοκομειακές μονάδες.

Το πρόβλημα όμως των συχνών και κάποιων εξ αυτών αχρείαστων μεταγωγών, εν γένει επιφέρει προβλήματα στο γενικότερο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα κρατουμένου στο κατάστημα της Λάρισας όπου κρατούμενος προφασιζόμενος προβλήματα υγείας, σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετήχθη τρεις (3) φορές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με την τελευταία μεταγωγή να συνοδεύεται και από απόπειρα απόδρασης, την οποία ευτυχώς κατέστειλαν οι συνάδελφοι της συνοδείας.

Αντίστοιχα περιστατικά συμβαίνουν σχεδόν στο σύνολο των καταστημάτων κράτησης αφού οι κρατούμενοι εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα κατάσταση που δεν ενδείκνυται πολλές φορές για ουσιαστική αξιολόγηση των επιμέρους περιστατικών, μετέρχονται πρακτικές, χρησιμοποιώντας τες ως πρόφαση για να υλοποιήσουν σχέδια απόδρασης.

Έτσι, το σύνολο των Εξωτερικών Φρουρών, αναντίρρητα σε κάθε εντολή μεταγωγής, με αυταπάρνηση και χωρίς καμία ημέρα ανάπαυσης αναγκάζεται να συνοδεύει αχρείαστες μεταγωγές λόγω προσχηματικών τραυματισμών-ασθενειών, οι οποίες διατάσσονται επιβαρύνοντας σημαντικά την Υπηρεσία, μη επανδρώνοντας έτσι θέσεις ευθύνης όπως σκοπιές και περίπολα, θέτοντας θέμα ασφάλειας στα καταστήματα και στερώντας ουσιαστικά ακόμη και τη μία (1) εναπομένουσα ημέρα αργίας την εβδομάδα για τους Εξωτερικούς Φρουρούς.

Υπό το πρίσμα αυτό, η κατάσταση είναι ήδη εκτός ελέγχου καθώς έχουμε τρεις (3) απόπειρες απόδρασης εντός ολίγων ημερών. Η αδυναμία των ιατρών και νοσηλευτών των καταστημάτων κράτησης να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, έχουν μετατρέψει ουσιαστικά τις έκτακτες μεταγωγές σε τακτικές και οι Εξωτερικοί Φρουροί έχουν καταστεί θύματα της καταχρηστικής συμπεριφοράς των κρατουμένων.

Άπαντα τα προαναφερόμενα μπορούν εύκολα να αποδειχθούν ζητώντας από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικές καταστάσεις με τον αριθμό των κρατουμένων που μετήχθησαν εκτάκτως καθώς επίσης και τον αριθμό εξ αυτών που τους χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή ή παραπεύθηκαν σε περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να αποδειχθεί πως ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών, επιστρέφουν στα καταστήματα κράτησης χωρίς καμία διατύπωση οδηγίας από τους θεράποντες ιατρούς.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πρέπει άμεσα να γίνει απολύτως κατανοητό στο Υπουργείο, την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, την Γενική Διεύθυνση και τους Διευθυντές των καταστημάτων κράτησης πως άπαντες πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να φροντίσουν α) να στελεχωθούν τα ιατρεία των Καταστημάτων Κράτησης με επαρκές προσωπικό και με υλικοτεχνική υποδομή, β) να περιοριστεί η κατάχρηση αυτών των εκτάκτων μεταγωγών κρατουμένων σε Νοσοκομεία χωρίς επαρκείς και απόλυτα δικαιολογημένους ιατρικά λόγους, γ) να αποζημιωθεί το προσωπικό για το σύνολο των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων που του οφείλονται, το συντομότερο.

Παραμένουμε πάντοτε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση επί των ανωτέρω.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           

    Κωστίκας Γεώργιος                                                                           Στιβακτάκης Γεώργιος