Σα. Δεκ 9th, 2023

Με 31 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  17  Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών/ Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΔΕΛΤΑ και έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής»
 3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2017
 4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2018
 5. Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»
 6. Έγκριση της αριθμ. 59/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί έγκρισης απολογισμού έτους 2017
 7. Παραχώρηση τμήματος του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Εξαμιλίων για τη λειτουργία γραφείου Κτηματογράφησης.
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου
 9. Τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο ανακατασκευής του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς και την αξιοποίησή του, γιατί μετά τον άγονο διαγωνισμό έχει προκύψει αναγκαιότητα επανατοποθέτησης του Δημοτικού Συμβουλίου και αλλαγή της απόφασης
 10. Φύλαξη των Δημοτικών χώρων των Εξαμιλίων από SECURITY
 11. Ονοματοδοσία δύο οδών στην περιοχή Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006
 12. Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ»
 13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 14. Εξόφληση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ
 15. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” Αρ. Μελέτης: 18/2018
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
 17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018
 18. Διαγραφή του τέλους χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης
 19. Διαγραφή προσαυξήσεων
 20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων
 21. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων
 22. Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι στα πλαίσια των αποκαλυπτηρίων της προτομής του «ΝΙΚΗΤΑΡΑ»
 23. Διοργάνωση μουσικοδιαδραστικής εκδήλωσης στην Κλένια Κορινθίας.
 24. Συνδιοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018» με το Κορινθιακό Θέατρο ‘’Βασίλης Ρώτας’’.
 25. Έγκριση πίστωσης για εκδήλωση στα Δερβενάκια.
 26. Διάθεση πιστώσεων (Δικηγόροι)
 27. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων που διεξήχθη στη Νάξο 13-16/6/2018 και έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή σε συνέδριο.
 28. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του ως εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών πηγών Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2018 στην Κύθνο.
 29. Έγκριση μετακινήσεων και οδοιπορικών του κ. Δημάρχου
 30. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων
 31. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                      Αναστάσιος Κοντογιώργος