Τε. Δεκ 6th, 2023

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με 37 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 20,00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Προμήθειας : ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ’’ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- Τροποποίηση προϋπολογισμού.

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου : ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ’ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)- Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου : ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’’ στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)- – Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 3. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της Δράσης : ‘’Παρεμβάσεις βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής Τρικάλων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης’’ στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020- , Μέτρο 19: ‘’ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)_LEADER’’ ΠΑΑ 2014-2020 ’Υποδράση 19.2.4.3.,με κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΣΑ: Μ2794028/2.4.2018/Αρ.Πρωτ.73 και έγκριση μελέτης.
 4. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2018
 5. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού β’ τριμήνου έτους 2018 Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού (γενική)
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 9. Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019
 10. Kατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.
 11. Έγκριση απευθείας μίσθωσης από ΓΑΙΑ ΟΣΕ για χώρο στάθμευσης στην Τ.Κ. Συκέας.
 12. Περί απευθείας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης Ξυλοκάστρου
 13. Έκφραση γνώμης για εξαίρεση αιγιαλού από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
 14. Έγκριση απόφασης Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ αριθμ. 94/2018 περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2018
 15. Έγκριση απόφασης Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ αριθμ. 103/2018 περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2018
 16. Έγκριση απόφασης Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ αριθμ. 100/2018 περί τροποποίησης προϋπολογισμού
 17. Έγκριση απόφασης Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ αριθμ. 101/2018 περί αναμόρφωσης εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018
 18. Έγκριση απόφασης Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ αριθμ. 102/2018 περί καθορισμού διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης.
 19. Έγκριση μελέτης του έργου :   ‘’ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)’’
 20. Έγκριση μελέτης του έργου: ’’ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΚ ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ’’
 21. Έγκριση διενέργειας συναλλαγών Δήμου μέσω e-banking
 22. Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.239/2017 «Αίτημα κ. Πειρασμάκη Χριστίνας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στον οικοδομικό συνεταιρισμό υπαλλήλων ΔΕΗ στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου».
 23. Αίτημα κ. Αντωνιάδη Χρήστου για διαγραφή χρεών.
 24. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 25. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ.Λυγιάς.
 26. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ.Συκέας.
 27. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης τριών φωτιστικών σωμάτων στην ΤΚ.Μελισσίου
 28. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης τριών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.ΚΛυκοποριάς.
 29. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκταση φωτισμού στην Τ.Κ.Μελισσίου
 30. Έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: ’’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ (ΑΡ.ΜΕΛ.75/2017)
 31. Έγκριση Π.Ο.Π. της υπηρεσίας : ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΠΑΖΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ’’
 32. Έγκριση Π.Ο.Π. της υπηρεσίας: ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ’’
 33. Έγκριση Π.Ο.Π. της υπηρεσίας : ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ’’
 34. Έγκριση Π.Ο.Π. της υπηρεσίας: ‘’ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ’’
 35. Έγκριση Π.Ο.Π. της υπηρεσίας: ‘’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ’’
 36. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.
 37. Ορισμός μέλους για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ>> της ΔΕΥΑΞΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ