Δε. Μάι 23rd, 2022

Άγιοι Θεόδωροι:Τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Δημοτικής Κοινότητας , στις 22 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

1. «Λήψη απόφασης περί τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄)».

2) Περί αιτήσεως Αθανασίου Χαρισμένου για χορήγηση ή μη παροχής νερού (βάνα) και άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού προς πώληση.

3) Περί τοποθέτησης Μπράτσων σε υπάρχουσες κολώνες δημοτικού φωτισμού

4) Περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση νέων στύλων με

φωτιστικά σώματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ