Σα. Δεκ 9th, 2023

Αύξηση φόρων και μείωση δημοσίων επενδύσεων για να σωθούν οι συντάξεις

Κοινοποίηση ειδήσεων

Μαχαίρι 300 εκατ. ευρώ θα μπει στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2019

εάν τελικά δεν περικοπούν οι συντάξεις, ενώ αυξημένοι κατά 282 εκατ. ευρώ θα είναι και οι άμεσοι φόροι.Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θα καλύψει μέρος της «τρύπας» των 2 δισ. ευρώ που θα προκύψει από τη μη περικοπή των συντάξεων στον προϋπολογισμό του 2019.

Το προσχέδιο του προυπολογισμού προβλέπει δύο σενάρια για την πορεία των φορολογικών εσόδων και δύο σενάρια για το ύψος των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε σχέση με τα  έσοδα προβλέπει πως αυτά θα διαμορφωθούν στα 53,813 δισ. ευρώ το 2019, έναντι 53,29 δισ. ευρώ εφέτος και 50,45 δισ. ευρώ το 2017. Στην περίπτωση που εφαρμοσθούν οι περικοπές στις συντάξεις και υλοποιηθούν τα αντίμετρα τότε τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν το 2019 στα 51,37 δισ. ευρώ, από 51,12 δισ. ευρώ εφέτος και 50,26 δισ. ευρώ το 2017. Εάν τελικά δεν περικοπούν οι συντάξεις, τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν το 2019 στα 51,388 δισ. ευρώ, από 51,12 δισ. ευρώ εφέτος και 50,26 δισ. ευρώ το 2017.

Η μη περικοπή των συντάξεων φέρνει αύξηση στο φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος εισοδήματος αναμένεται να αποδώσει έσοδα 16,98 δισ. ευρώ το 2019, από 16,5 δισ. ευρώ εφέτος και 16,4 δισ. ευρώ το 2017. Ειδικά ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να ανέλθει το 2019 στα 11,2 δισ. ευρώ, από 10,86 δισ. ευρώ εφέτος και 10,9 δισ. ευρώ το 2017. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να ανέλθει το 2019 στα 4,4 δισ. ευρώ, από 4,26 δισ. ευρώ εφέτος και 4,08 δισ. ευρώ το 2017.

Εάν περικοπούν οι συντάξεις ο φόρος εισοδήματος αναμένεται να αποδώσει μικρότερα έσοδακαι συγκεκριμένα 16,7 δισ. ευρώ το 2019, από 16,5 δισ. ευρώ εφέτος και 16,4 δισ. ευρώ το 2017. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να ανέλθει σε αυτή την περίπτωση στα 10,96 δισ. ευρώ το 2019, από 10,86 δισ. ευρώ εφέτος και 10,9 δισ. ευρώ το 2017. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να ανέλθει το 2019 στα 4,4 δισ. ευρώ, από 4,26 δισ. ευρώ εφέτος και 4,08 δισ. ευρώ το 2017.

Την ίδια διττή τύχη θα έχει και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο έχει ως σκοπό την στήριξη της ανάπτυξης με δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019, εφόσον περικοπούν οι συντάξεις προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 7,3 δισ. ευρώ (ταμειακή βάση), με κατανομή της συνολικής δαπάνης μεταξύ των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 5,750 δισ. ευρώ και εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (1,55 δισ. ευρώ). Ωστόσο, εάν οι συντάξεις τελικά δεν περικοπούν τότε οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθουν στα 7 δισ. ευρώ με τη μείωση των 300 εκατ. ευρώ να προέρχεται κυρίως από την εθνική συμμετοχή.

Πηγή:cnn.gr