Δε. Μάι 16th, 2022

Ετήσια Γενική Συνεύλεση τού Άρη Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Δ.Σ τού Άρη Κορίνθου καλεί τα ταμιακώς ενημερα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνεύλεση που θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 9- ΙΟΥΛΗ ώρα 19,00 στο Επιμελητήριο Κορινθίας . με θέματα Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός ,εγγραφή νέων μελών και εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.