Κυ. Σεπ 24th, 2023

Για ακόμα μια αναβολή στη δική για τις πυρκαγιές του Ασσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αναβολή για τις 25 Φεβρουαρίου πήρε η δικη μεταξύ των 15 υποψηφίων της Συμμαχίας Πολιτων του Βασίλη Νανοπουλου κατά του δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού.

Ο λόγος είναι ότι έλειπαν και από τις 2 αντιμαχόμενες πλευρές αρκετά άτομα όμως δεν υπήρξε διάθεση να τα βρουν οι 2 πλευρές.
Έτσι αναβολή για τις 25 Φεβρουαρίου και θα πάμε σε εκλογές με πόλωση…