Ολόκληρη πλαγιά έπεσε στη θάλασσα

Yποχώρησαν τα πρανή με αποτέλεσμα να πέσουν κομμάτια από τα βράχια και χώματα μέσα στον Ισθμό