Κυ. Ιούλ 21st, 2024

OPEN City – έργο Erasmus +

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το έργο OPEN City στοχεύει να παρέχει εύθραυστες και μειονεκτικές ομάδες στις χώρες του έργου (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Λετονία) με ευκαιρίες μάθησης και περαιτέρω κατάρτισης. Υποστηρίζει την προώθηση, την εισαγωγή και την εφαρμογή καινοτόμων στοιχείων που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση σε μαθησιακές διαδρομές για ανέργους – στους οποίους συχνά στερούνται επίσημες ακαδημαϊκές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό δημιουργώντας αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες μεταξύ ενηλίκων ανέργων και ντόπιων καλλιτεχνών και κοινωνικών καινοτόμων .ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ θέλει να επαναφέρει τις αξίες και τα κοινά στο επίκεντρο των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γειτόνων προωθώντας τις αξίες, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες κοινωνικής συνοχής σε ορισμένες γειτονιές των ευρωπαϊκών πόλεων Μιλάνο (Ιταλία), Βαρνάβας (Ελλάδα), Veliko Tarnowo (Βουλγαρία). ), Balvi (Λετονία) και Ahrensburg (Γερμανία) μέσα από καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης και συνεργατικές πρακτικές μεταξύ πολιτών. Ταυτόχρονα, οι πολίτες ενισχύονται στην καλλιτεχνική τους στάση, τον κοινωνικό τους ακτιβισμό και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και ικανότητες και έτσι βελτιώνεται η απασχολησιμότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, το OPEN CITY θα οικοδομήσει μια συλλογική εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν κοινωνικές και κοινωνικές δεξιότητες, Στο πρώτο βήμα πραγματοποιείται ένα “MAPPING”:Οι πρεσβευτές και οι υπάλληλοι του έργου εξερευνούν τις περιοχές του έργου και χαρτογραφούν ενδιαφέρουσες περιοχές, οι οποίες παρέχονται με περιγραφές, εικόνες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε έναν χάρτη. Επιπλέον, μέσω του έργου των πρεσβευτών, θα πρέπει να επιτευχθούν οι πληροφορίες που λαμβάνονται και οι πιθανές εξωραϊσμοί ότι άλλα άτομα επισκέπτονται αυτούς τους χώρους και έτσι τα μετατρέπουν σε σημεία συνάντησης. Οργανώνονται επίσης ξεναγήσεις και επισκέψεις στις περιοχές του έργου. Η τρέχουσα κατάσταση του έργου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας. Οι δεξιότητες των πρεσβευτών αναλύονται και στη συνέχεια εκπαιδεύονται με έναν συνδυασμό διαδικτυακών και offline μαθημάτων κατάρτισης, διευρύνοντας έτσι τις ικανότητες της ομάδας-στόχου. Στο επόμενο μέρος, τα Εργαστήρια Ανοιχτής Πόλης, πραγματοποιούνται κοινωνικά αφοσιωμένες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην εμβάθυνση και την ανταλλαγή γνώσεων για τις περιοχές του έργου. Ένα όργανο θα είναι η τέχνη του δρόμου. Η τέχνη του δρόμου μπορεί να μεταμορφώσει τις κοινότητες Ένα υπέροχο έργο τέχνης του δρόμου μπορεί να είναι εμπνευσμένο και μεταμορφωτικό. Όχι μόνο μπορεί να αλλάξει το αντικείμενο στο οποίο εμφανίζεται, αλλά και την κοινότητα στην οποία κατοικεί. Με χρωματιστές πινελιές, ένας τοίχος μπορεί να μετατραπεί σε κάτι με το οποίο οι κάτοικοι μπορούν να ταυτιστούν θετικά. Τα ζωντανά πνεύματα των κοινοτήτων που έχουν περάσει από καιρό απαρατήρητα μπορούν τώρα να μεταμορφώσουν έναν χώρο για να συνδέσουν τους ανθρώπους, να εκφραστούν και να αναζωογονήσουν το περιβάλλον τους. Σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τέχνη του δρόμου για να μεταμορφώσουν τα βαρετά μέρη μιας πόλης σε πολύχρωμες εκθέσεις τοπικής ταυτότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καλλιτέχνες γκράφιτι λειτουργούν ως η «φωνή των άφωνων» και αφήνουν έργα τέχνης γεμάτα σημαντικούς πολιτικούς τόνους που εκφράζουν την κοινωνική αλλαγή, τη διαμαρτυρία ή την επιθυμία για κοινότητα. Μέλη της κοινότητας συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μεγάλες τοιχογραφίες που φωτίζουν και επηρεάζουν τους δρόμους με χρώμα. Και στις δύο περιπτώσεις, η τέχνη του δρόμου χρησιμοποιείται ως μέσο για να αποκαλύψει χαρακτηριστικά της κοινότητας που διαφορετικά θα παρέμεναν κρυμμένα κάτω από την επιφάνεια. Τα Εργαστήρια Ανοιχτής Πόλης έχουν προηγηθεί από τοπικά σχέδια συμμετοχής και δραστηριότητες διάδοσης που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν ένα φιλόξενο και δεκτικό περιβάλλον για το πιλοτικό μας έργο. Οι δεξιότητες – τόσο καλλιτεχνικές όσο και άλλες επαγγελματικές – των τοπικών πρεσβευτών επεκτείνονται σε διάλογο με ανερχόμενους, κοινωνικά αφοσιωμένους καινοτόμους και δημιουργικούς. Αυτό πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω της αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας επιρροής μεταξύ των κοινωνικο-καλλιτεχνικών προπονητών και των τοπικών πρεσβευτών. Τα σχέδια που προκύπτουν στοχεύουν στην (επαν)ενεργοποίηση των συνοικιών και των κατοίκων τους. Πρέπει να δρομολογηθεί μια διαδικασία κοινωνικής συνοχής που καταπολεμά τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, δημιουργεί το αίσθημα του ανήκειν και προάγει την εμπιστοσύνη στις περιοχές του έργου. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://opencity-project.eu/