Τρ. Νοέ 29th, 2022

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, που θα γίνει στα γραφεία του στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 16.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα 1ο : Έγκριση  τεύχους προκήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5003110)»

Θέμα 2ο : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Νομική κάλυψη του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5003110)»

Θέμα 3ο : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5003110)»

Θέμα 4ο : Ανακοινώσεις – Προτάσεις