Δε. Αυγ 8th, 2022

Τρεις νέους θηροφύλακες θα προσλάβει η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τρεις νέους θηροφύλακες θα προσλάβει η  Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Ιθάκης- Αργοστολίου, Κορίνθου και Τροπαίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, από την 9-7-18 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 25-7-18 ημέρα Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξη μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου καθώς και από τα γραφεία των προαναφερθέντων Κυνηγετικών Συλλόγων.

Επίσης, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.