Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ Βραχατίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ Βραχατίου προϋπολογισμού 36.656,45.

Στον προαύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Βραχατίου ΄΄Γ. Τριαντάφυλλος΄΄ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης και επιχωμάτωσης της επιφάνειας δημιουργίας θέσεων στάθμευσης καθώς και οι εργασίες υποδομής ηλεκτροφωτισμού (σωληνώνεις δικτύου, φρεάτια κλπ).
Οι εργασίες που θα ακολουθήσουν είναι:
1) Τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, διάστρωση υλικού οδοστρωσίας 3Α, ασφαλτική προεπάλειψη και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με ασφαλτοτάπητα.
2) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων αστικού φωτισμού, τύπου led, σε χαλύβδινους γαλβανισμένους ιστούς ύψους δέκα μέτρων.