Πε. Ιούν 30th, 2022

Αναλαμβάνουν καθήκοντα οι 10 προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τοποθετούνται σήμερα οι επιλεγέντες 10 προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020.

Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

Η επιλογή τους έγινε κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Συμβουλίου Επιλογής, αποτελούμενου από πανεπιστημιακούς (που προτάθηκαν από τα ΑΕΙ) και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης, βάσει των επιστημονικών, διδακτικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, τα οποία ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις επιλογής προσωρινών στελεχών εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο Επιλογής εργάσθηκε συστηματικά και, μετά από την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, υπέβαλε τεκμηριωμένη πρόταση για την τοποθέτηση των εν λόγω Διευθυντών, ανά θέση και ανά υποψήφιο. Η πρόταση αυτή έγινε στο σύνολό της δεκτή από την Υπουργό και αποτέλεσε το περιεχόμενο υπουργικής απόφασης για την τοποθέτησή τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 97

ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ88.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΕΛΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΠΕ06 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ