Δε. Φεβ 6th, 2023

Αναστολή πληρωμής 60 ημερών και τον Μάιο για τις επιταγές

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αναστολή και για το μήνα Μάιο στις προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από επιταγές κατά 60 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η αναστολή αφορά του Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους με κρατική εντολή είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού.

Παράλληλα παρατείνονται έως και τις 31 Αυγούστου οι προθεσμίες καταβολής:

-των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (πρόκειται για οφειλές που λήγουν ή έληξαν από 1.4.2021 έως 30.4.2021).

– Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο. Υ. Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων.

Σύμφωνα με την τροπολογία χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες.

Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr