Πα. Αυγ 12th, 2022

Ανεξαρτητοποιήθηκε o Μιχάλης Λιάκος από τον συνδυασμό “Νέα Πνοή” του Δήμου Βέλου-Βόχας

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif

Προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

ΘΕΜΑ: Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης.

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα έγγραφη δήλωσή μου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του ν. 4555/2018, σας δηλώνω την ανεξαρτητοποίησή μου από τη δημοτική παράταξη «Νέα Πνοή», με την οποία υπήρξα συνεργαζόμενος, και την απόφασή μου να παραμείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλώ θερμά όπως προβείτε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες γνωστοποίησης της απόφασής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και την ενσωμάτωσή της στα πρακτικά αυτού, καθώς και στην κοινοποίηση αυτής στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Λιάκος
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου- Βόχας
Μέλος της Ομάδας Σκέψης και Δράσης Πολιτών «ΜΑΖΙ»