Πε. Σεπ 28th, 2023

Απάντηση Αμυρά στο αίτημα για ένταξη του Χιονοβουνίου στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ.

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την απάντησή του στο κοινό αίτημα των δημάρχων Μονεμβασίας, Ευρώτα και Νότιας Κυνουρίας για άμεση ένταξη του ορεινού όγκου Χιονοβουνίου στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ., αναστολή αδειοδοτήσεων νέων έργων, και απαγόρευση ανάπτυξης ΑΠΕ, έδωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια,ς κ. Γιώργος Αμυράς.

Μεταξύ άλλων, η απάντηση του Υφυπουργού, αναφέρει τα εξής:

(…) Διερευνώντας τις δυνατότητες προστασίας και άλλων παρθένων περιοχών, συνεχίζουμε με την εκπόνηση μελέτης «NATLAND – Αδιατάρακτες Φυσικές Περιοχές στην Ελλάδα», η οποία στοχεύει στη χαρτογράφηση των περιοχών άνευ δρόμων 1-10 τχλμ και 10-50 τχλμ, με ορίζοντα τελικής παράδοσης το καλοκαίρι του 2022.

‘Έχουν οριοθετηθεί συνολικά 48 αδιατάρακτα φυσικά τοπία, από τα οποία τα 40, εμπίπτουν πλήρως ή μερικώς, στο δίκτυο Natura 2000 και 8 περιοχές είναι εκτός του δικτύου Natura 2000.

Αυτές οι περιοχές θα ερευνηθούν για τη δυνατότητα θεσμοθέτησης τους ως «Απάτητα Βουνά», με βάση μία σειρά παραγόντων, όπως η βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου, τοπογραφικές ιδιαιτερότητες, οικολογικά, γεωλογικά και παλαιογεωγραφικά.