Πε. Μαρ 30th, 2023

Απολυμάνσεις και μέτρα πρόληψης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Βέλου Βόχας.

Κοινοποίηση ειδήσεων

Απολυμάνσεις πραγματοποιούνται στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Βέλου Βόχας στο Βέλο και στο Ζευγολατιό.

Με βάση την ΚΥΑ ΦΕΚ915β/20 και την υπ” αριθμ5/18-3-20 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Δήμος Βέλου Βόχας σας ενημερώνει:

Οι εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται η εμπορία χαρτικών, ειδών καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας.

Η λήψη μέτρων προφύλαξης και προστασίας εξειδικεύεται με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο ως εξής:

α) ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα 2 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα

β) όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης

γ) κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα

δ) οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών υποχρεούνται όπως λάβουν μέτρα για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την απολύμανση μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών για την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού.

Υπογραμμίζουμε στους εκθέτες ότι η εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης είναι υποχρεωτική.

Όσον αφορά για την προσωρινή τοποθέτηση των εκθετηρίων πάγκων, σας τονίζουμε ότι απαιτείται απόσταση δυο μέτρων μεταξύ τους.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως. Θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και ιδιαίτερα με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά.

Οι δε καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν να συνωστίζονται στους διαδρόμους όπως και μπροστά από τους πάγκους και να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 2μέτρων. Κατά τη διάρκεια της διαλογής των προϊόντων και της συναλλαγής θα πρέπει να φοράνε γάντια μιας χρήσης. Επίσης συνίσταται η συχνή απολύμανση των χεριών.

Με το πέρας της λαϊκής αγοράς, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκομιδής, καθαρισμού, καθώς και απολύμανση της περιοχής.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των παραπάνω με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr