Τρ. Αυγ 9th, 2022

Αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ»

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε την αποχώρηση της ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (το οποίο κατά την ώρα αποστολής του δελτίου έχει διακοπεί), όπως έχει γνωστοποιηθεί με την κάτωθι δήλωσή μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ και έχει κατατεθεί στα πρακτικά.
Κόρινθος, 12/12/2019

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,
Στην προεκλογική μας πορεία θέσαμε ως αδιαπραγμάτευτη συνθήκη την τήρηση του πολιτικού πολιτισμού και τον διαφυλάξαμε με κάθε κόστος.
Ήταν η ευθύνη μας απέναντι στους συμπολίτες μας. Μια ευθύνη που δυστυχώς κάποιοι δε συμμερίζονται ούτε μετεκλογικά.
Μετά τις τραγελαφικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν πριν λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο, με παλαιοκομματικές λογικές και ευτελιστικές εξάρσεις και εκφράσεις, που υποβαθμίζουν την ποιότητα του Οργάνου, μετά λύπης μας αποχωρούμε από τη σημερινή συνεδρίαση.
ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ