Σα. Ιούλ 20th, 2024

Απόστολος Ε. Παπαφωτίου: Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR στη Μασσαλία (φωτο)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής του Δικτύου Περιφερειακών και παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), η οποία έλαβε χώρα στη Μασσαλία «Περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή», στις 20 & 21 Ιουνίου 2019.

Οι συνεδριάσεις περιλάμβαναν ποικιλία θεμάτων, με εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ομιλητών και εξειδικευμένες παρουσιάσεις.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν οι εξής ενότητες:

 • Ομάδα εργασίας για τις μεταφορές και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική
 • Εσωτερική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής
 • Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Οι εργασίες της CPMR και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ολοκλήρωση των προγραμμάτων δράσεων  (Action plan 2019-2020)
 • Οικονομική και Εδαφική Συνοχή
 • Μπλε Οικονομία
 • Περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή μελετά τα κοινά προβλήματα και εφαρμόζει συγκεκριμένες δράσεις Διαπεριφερειακής Συνεργασίας στο χώρο της Μεσογείου, που αποβλέπουν στην οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη, όπως:

 1. Προώθηση της ευρωμεσογειακής πολιτικής και του σημαντικού ρόλου των περιφερειακών αρχών.
 2. Προώθηση της εδαφικής εστίασης για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου.
 3. Υπεράσπιση των ειδικών συμφερόντων των Περιφερειών της Μεσογείου στις κυριότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις και τις κοινοτικές πολιτικές.
 4. Εντοπισμός και προώθηση διαρθρωτικών προγραμμάτων συνεργασίας σε ό,τι αφορά τα κύρια προβλήματα του μεσογειακού χώρου.
 5. Επίτευξη στενών δεσμών με τα μεσογειακά δίκτυα και τις δομές συνεργασίας.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου όπου έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τον παραγωγικό πλούτο της Περιφέρειας και τα πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου. Τόνισε ότι οι Περιφέρειες έχουν αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της τόνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης, ανέφερε ότι επιβάλλεται να καθοριστεί κλίμακα τρωτότητας, για τις περιοχές που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα η Κορινθία δέχεται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μαζί με επιπλέον μηχανισμούς άλλων επιπτώσεων που επιταχύνονται και παρουσιάζονται νωρίτερα χρονικά. Έτσι συνολικά παρατηρούνται δυσμενέστερες και αυξητικές επιπτώσεις που δύναται να κατατάξει την Κορινθία σε περιοχή υψηλής τρωτότητας, με ειδική εφαρμογή στη διάβρωση των ακτών. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι δραστήριο μέλος πολλών θεσμών και φορέων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Επιδεικνύει μεγάλη κινητικότητα και  ενεργή συμμετοχή. Επιδιώκει μέσω των οργάνων, την επίλυση των θεμάτων και τη χάραξη πολιτικής και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες και μελλοντικές προοπτικές για την Πελοπόννησο, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές Περιφέρειες στο χώρο της Μεσογείου.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.