Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Απόφαση ανασυγκρότησης του ΣΥΠΟΘΑ Β΄ της Π.Ε. Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην ανασυγκρότηση του ΣΥΠΟΘΑ Β΄ της Π.Ε. Κορινθίας (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) προέβη με σχετική απόφασή του ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Την σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.