Σα. Δεκ 9th, 2023

Γιάννης Σιάχρας: Βιώσιμος καθαρισμός Δασους Σολυγείας & Οικονομία του Δάσους της Σολυγειας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πρόταση για την Σολυγεία.

Βιώσιμος καθαρισμός Δασους Σολυγείας & Οικονομία του Δάσους της Σολυγειας .

Σε μια  ενδιαφέρουσα συζήτηση  με τον κ.Σταυρο Μπενο ,Επικεφαλή της Επιτροπής Διαχείρισης Δασών και Ανασυγκρότησης της περιοχής της Β.Ευβοιας με μεγάλη επιτυχία μετά την καταστροφική πυρκαγιά το 2022, για την πιθανή  ένταξη των δασών της Σολυγειας στο πρόγραμμα αυτό .

Ο κ.Μπενος με διαβεβαίωσε ότι η περιοχή μας και τα δάση της Σολυγειας πρέπει να είναι στο πρόγραμμα αυτό και σε συνάντηση στην οποία θα έχει ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό θα γίνει γνωστοποίηση ένταξης της περιοχής μας.

«ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Σκοπός του είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο το οποίο αναμένεται να νομοθετηθεί  άμεσα με δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού κ.Κων/μου Μητσοτακη,να αποτελέσει ένα πρότυπο εγχείρημα μετάβασης σε μια καινοτόμο αειφορική οικονομία και αξιοποίηση του δάσους, συνδυάζοντας τις ανάγκες για βιώσιμη δασική παραγωγή με την κατανάλωση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των πόρων του δάσους όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω Κοιν.Σ.Επ που θα αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία της Κοινωνικής Οικονομίας και στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά μέλη των ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, εργαζόμενοι του δάσους.

Η δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής για το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ η οποία στοχεύει στην αναγέννηση των καμένων εκτάσεων και μη . Σύμφωνα με το master plan, «το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, Πράσινης και Ψηφιακής, και να είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές. Στο ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να κυριαρχεί η οικολογική διά σταση χωρίς να παραμελείται η “οικονομία του Δάσους”, η οποία με τρόπο ευφυή και μετρημένο, θα δίνει τον τόνο και την έμπνευση σε όλους τους θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης (αγροδιατροφή, τουρισμός, υποδομές, κοινωνικές δομές κ.ο.κ.)».