Κυ. Αυγ 14th, 2022

Γ. Οικονόμου για την χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Δ.Ε.Θ.

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-09-04_21954_PROTYPH_1.jpg

Βασικό χαρακτηριστικότηςχθεσινής παρουσίας του κ. Τσίπρα στηΘεσσαλονίκη ήταν η αδυναμία του να απαντήσειστις ανησυχίεςτουσήμερα και στα ερωτηματικά του αύριο. Ανένα συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς, είναι ότι ο κ. Τσίπρας παρά τα πανάκριβα σκηνικά, πουέστησαν στη Δ.Ε.Θ. και τησκηνοθεσία που επιχείρησε, απέδειξεγια μια ακόμηφοράότιείναι ξεπερασμένος, ότιείναι αγκυλωμένοςστο παρελθόν, σεέναν κόσμο πουδεν υπάρχει. Ότι αδυνατεί να συντονιστείμετις προκλήσεις, τα ζητούμενα της εποχής πουζούμε, τα ερωτήματα πουγεννήθηκαν, όχιμόνοστηνΕλλάδα, αλλά και στονκόσμοολόκληρομετάτο 2019. Κι αυτόδιαπερνά οριζόντια όχιμόνοτηχθεσινήτου παρουσία, αλλάτηνσυνολική αντιπολιτευτική του παρουσία τα τελευταία δύοχρόνια, ιδιαίτερα τοτελευταίο διάστημα.

Προσπαθεί να βάλει ταξικά πρόσημα στηνελληνικήκοινωνία, χρησιμοποιεί μια οξεία ρητορικήμε χαρακτηρισμούς, επιχειρεί ή υποθάλπει δολοφονίες χαρακτήρωνμετηρητορική και μετις προσεγγίσεις πουχρησιμοποιούν πάρα πολλάστελέχητου. Έχεισημείοαναφοράςέναν κόσμο, πουστηνουσία έχει πάψει να υπάρχει. Διότιάλλα είναι τα ζητούμενα, οιφιλοδοξίες και οιδιεκδικήσεις, όχιμόνοτηςνέας γενιάς, αλλά και τουσυνόλουτηςελληνικήςκοινωνίας. Απέναντι σ’ αυτά, δεν κατάφερε να ορθώσειένα πειστικό πολιτικόλόγο. Δεν βρήκεκουβέντα να πειγια τον λαϊκισμό, για τονμηδενισμό, για τον πολιτικόλόγο πουενδημείστονχώροτου, σεό,τιέχει να κάνειμετην αντιμετώπιση της πανδημίας και πουέχεικάνει πάρα πολύμεγάληζημιάστηνελληνικήκοινωνία. Δεν κατάφερε να παρουσιάσειένα συγκροτημένο και μελετημένοοικονομικόσχέδιο. Ακούσαμε χθες ξανά παροχέςχωρίςκοστολόγηση. Ακούσαμε, για μια ακόμηφορά -νομίζωήταν η ενδέκατη- για διαγραφή ιδιωτικούχρέους. Ήταν σαν τοημερολόγιο να έδειχνετο 2014. Μόνο πουδενείμαστε στο 2014 και όλοιξέρουμετι ακολούθησετο 2014.

Συνολικάμεμια πρώτη ματιάόλα όσα είπε, ανερμάτιστα, χθες ο κ. Τσίπρας φαίνεται να προσεγγίζουν τα 11 δισ. ευρώ. Που θα τα βρουν αυτά τα χρήματα; Θα είναι ξανάμια πολιτική υπερφορολόγησηςτηςμεσαίας τάξης ή θα είναι απλώςένα τάξιμοστησφαίρα αυτού πουλέμε και στα μέρημου, «τοτάξιμοδενχάλασε σπίτια, τοδόσιμο χαλάει»; 

Σεό,τι αφοράτον κατώτατο μισθόδεντονδίνειτοΚράτος, τονδίνουνοι επιχειρήσεις. Είναι άλλο πράγμα, λοιπόν, να διαμορφώνει τοΚράτος , μετις πολιτικέςτου, ένα πλαίσιο πολιτικής που θα επιτρέπει να έρχονται επενδύσεις, να δημιουργούνται θέσειςεργασίας, να ανοίγουν καινούργιεςδουλειές. Και είναι άλλο πράγμα  να πετάς  πυροτεχνήματα ή εξαγγελίες που ακούγονται ευχάριστεςστα αυτιάτων ανθρώπων, αλλάστηνουσία τους υπονομεύουντην ανάπτυξη. Αν καταφέραμε να έχουμετονμεγαλύτερο αριθμόεργαζομένων  από τότε πουξεκίνησε η κρίσηχρέους, αν καταφέραμε να έχουμετονμικρότερο αριθμό ανέργων, αν καταφέραμε να έχουμε 42.000 επιχειρήσεις περισσότερες από το 2019, αν καταφέραμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από όλοτονκόσμο και η Ελλάδα να είναι ελκυστικός προορισμός, είναι γιατί υπάρχειμια οικονομική πολιτική, μια μεταρρυθμιστική πολιτικήστοσύνολότης. Τα όσα εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας χθεςείναι μια επιστροφήστην υπερφορολόγηση και στονμηδενισμότου παρελθόντος. 

Η Κυβέρνηση παίρνειμέτρα για όλους

Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλεένα πρόγραμμα  κοστολογημένοστα 3,5 δισ. ευρώ, μεμέτρα που αφορούνοριζόντια τηνελληνικήκοινωνία και αποτελούνσυνέχεια μιας πολιτικής πουεφαρμόσαμε όλοτο προηγούμενοδιάστημα, που αυξάνειτοεισόδημα, δημιουργεί παραπάνωθέσειςεργασίας. Είναι μια πολιτικήλελογισμένη πουμεσώφρονες παρεμβάσεις έχει επιτρέψειστηνελληνικήοικονομία να έχει αυξημένουςρυθμούς ανάπτυξης, να δημιουργεί πλούτο. Ο κάθε πολίτης, η μεσαία τάξη, η νέα γενιά, η επιχειρηματικότητα, οιάνθρωποι πουψάχνουν να βρουνδουλειάέχουντοδικότουςμερίδιο ανάπτυξης, μεδικαιοσύνη. Αυτόήταν το πρόγραμμα τουΚυριάκουΜητσοτάκη, αυτήήταν η πολιτική πουεξήγγειλε. Μια πολιτική πουστηρίζειτηνελληνικήκοινωνία και έχειέντονη αναπτυξιακή διάσταση.

Όσο ο πλούτοςστηχώρα αυξάνεται, όσο ο δημοσιονομικόςχώροςδιευρύνεται, δεν υπάρχει αμφιβολία ότισυμμετοχήσε αυτότομέρισμα θα έχουμεόλοι. Η Κυβέρνηση, ο ΚυριάκοςΜητσοτάκηςέχει αποδείξει πόσοψηλάείναι στηνιεράρχησητης ατζέντας τουοιεισοδηματικά πιο αδύναμοι. Τοέχει αποδείξειμετη αύξησητου επιδόματος θέρμανσης, μετοδιπλασιασμό τουελάχιστουεγγυημένουεισοδήματος -που θα γίνειγια τοΔεκέμβριο- τοέχει αποδείξειμεμια σειρά από μέτρα και παρεμβάσεις πουδυναμώνουν ουσιαστικά, αποτελεσματικά  και χωρίς να θέτουνσεκίνδυνοτηγενικότερη πορεία τηςοικονομίας όλουςτους πολίτες, τουςνέους, τημεσαία τάξη και αυτούς πουτοέχουν περισσότερο ανάγκη.

Όσο περνά ο χρόνοςτόσο καλύτερες θα είναι οικυβερνητικές επιδόσεις

Ο Πρωθυπουργός, όλα τα στελέχη, τονχρόνοτονεκλαμβάνουμε ωςένα μέσο που πρέπει κανείς να τον αξιοποιήσει για να κάνει πράγματα που θα πάνετηχώρα μπροστά, όχιγια να μετράει ανάποδα, προκειμένου να γίνουν πράξηοιδιακαείς του πόθοι, όπωςκάνει ο κ. Τσίπρας.   Αυτήείναι και μια ουσιαστική μας διαφορά. Από εκεί και πέρα, υπάρχειμία πραγματικότητα, υπάρχειμια αλήθεια. Η Ελλάδα βρίσκεται σεμια πορεία ανάπτυξης, σεένα άλμα ευημερίας, το οποίοδεν αφήνει κανέναν  πίσω. Εμείςείμαστε βέβαιοιότιόσοκυλά ο χρόνος και ξετυλίγεται τοκυβερνητικό μας σχέδιο, οι επιδόσεις μας θα είναι ακόμα καλύτερες παντού. Στηνεκπαίδευση, στηνοικονομία, στην ασφάλεια των πολιτών. Θα πετυχαίνουμε επιδόσεις σαν και αυτές πουμας επέτρεψαν να εξαγγείλουμε τις πολιτικές υποστήριξηςτου προηγούμενουδιαστήματος. Πολιτικές πουκράτησαν τηχώρα όρθια μέσα στην πανδημία. Και αυτόγια να γίνειχρειάζεται ένα συγκεκριμένο αφήγημα, μια συγκεκριμένη προσέγγιση, μια συγκεκριμένηκουλτούρα διακυβέρνησης. Αυτό που υπάρχειστον αντίποδα και που αναδείχθηκε και χθες από τον κ. Τσίπρα, είναι ότιδιακαής του πόθοςείναι να επανέλθειμεκάποιον τρόπο στηνεξουσία, έτσι όπωςεργαλειοποιημένα την αντιλαμβάνεται, μεκάτι ανάλογοτηςΚυβέρνησης πουσυγκρότησεμετον κ. Βαρουφάκη, μετον κ. Καμμένο.

Για τα αναδρομικάτωνσυνταξιούχων

Έχειξεκαθαριστεί ότι τα αναδρομικά πουδικαιούνται οισυνταξιούχοι, θα επιστραφούν. Οποιαδήποτε δικαστική απόφαση βγαίνει, η Κυβέρνηση τησέβεται και τηνεκτελεί. Τογεγονόςότι μπορούνοισυνταξιούχοι να διεκδικούν και να πάρουνκάποια χρήματα πουτουςκόπηκαν μετοντρόπο πουτουςκόπηκαν το προηγούμενοδιάστημα, δενοφείλεται απλώςσεκάποιες δικαστικές αποφάσεις. Οφείλεται και στογεγονόςότι αυτή η Κυβέρνηση νομοθέτησε και κατήργησε προβλέψεις τουνόμου Κατρούγκαλου, βάσειτων οποίωνκόπηκαν λεφτά από τουςσυνταξιούχους. Όταν κανείς, λοιπόν, εμφανίζεται να κόπτεται για τουςσυνταξιούχους, δεν πρέπει να ξεχνά ποιοινόμοι, ποιες πολιτικές, ποιεςδικέςτου παρεμβάσεις, στέρησαν χρήματα από τουςσυνταξιούχους και ποια Κυβέρνηση ήρθε και νομοθέτησε και κατέστησεεφικτόοισυνταξιούχοι να πάρουν  λεφτά πίσω.

Για τουςεμβολιασμούς

Η επέκταση της υποχρεωτικότητας είναι μια επιλογή πουεξακολουθεί να υπάρχει. Στηφάση αυτή, η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να δώσει πολύμεγάληέμφαση στην αύξησητουρυθμούτωνεμβολιασμών, εκεί που υπάρχει ακόμα περιθώριο να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα,  όπως, για παράδειγμα, στους ανηλίκους ή στους 60+. Έχειδώσειέμφαση στηνεφαρμογή του πλαισίουτωνμέτρων πουεφαρμόζεται ήδη από τις 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε ενόψειτηςεφαρμογής της 3ης δόσης. Ανάλογα μετηνεξέλιξητουρυθμούτωνεμβολιασμών και κρίσιμωνμεγεθώντης πανδημίας, εδώείμαστε να επαναξιολογήσουμε ποια μέτρα χρειάζονται και που. Ο ρυθμόςτωνεμβολιασμών, σεδιάφορες επαγγελματικές ομάδες, αποδεικνύεται, πωςείναι σε πολύυψηλότερα ποσοστά από αυτά που θα ανέμενε κανείς. Δείτεγια παράδειγμα τα στοιχεία πουδημοσιεύτηκαν για τουςεμβολιασμένους σεό,τι αφοράόλοτοοικοσύστημα των Πανεπιστημίων, τουςφοιτητές, τουςδιοικητικούς, τα μέλη ΔΕΠ.    

Οινέοι μας και ο κάθε πολίτης πρέπει να εμβολιαστεί γιατί αυτό προστατεύει τηνυγεία του, τονθωρακίζει απέναντι στην πανδημία και αποτελείτημεγαλύτερη εγγύηση, τημεγαλύτερη ασφάλεια για να πάρει πίσωτηζωήτου. Θα είναι τα παιδιάστις αίθουσεςμετους δασκάλους, τις δασκάλες, τουςσυμμαθητές και τιςσυμμαθήτριές τους. Δεν θα ξανακλείσουμε. Δεν θα ξανακλείσουμεόχιμόνοσεό,τι αφορά επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς όρους, αλλάδεν θα ξανακλείσει και η ζωή μας. Δεν θα ξαναστέλνουμεμηνύματα για να βγούμεέξω. Κίνητρα δόθηκαν, κίνητρα δίνονται και η Κυβέρνηση αυτήέχει αποδείξειότικάνειό,τιείναι δυνατόν για να παρακινηθείόλοτοκομμάτιτου πληθυσμού που ακόμα επιμένει να μηνεμβολιάζεται, να εμβολιαστεί.

Είμαστε εδώγια να ενημερώνουμε, για να παρακινούμε,  για να εξασφαλίζουμε ότιτο πρόγραμμα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»- το πιο αποτελεσματικό και αποδοτικόσεό,τι αφοράτηλειτουργία του, πρόγραμμα εμβολιασμού πουλειτουργείστηνΕυρώπη- θα είναι εδώγια να δίνειτηδυνατότητα στον καθένα και στην καθεμιά να εμβολιαστεί όποτετο επιθυμεί, με όποιοεμβόλιο επιθυμεί και εν πολλοίς όπου επιθυμεί. Έχουμε αποδείξειότι και κίνητρα δίνουμε και κυρίως μπορούμε να υποστηρίξουμεστην πληρότητάτου αυτότο πρόγραμμα εμβολιασμού. Τοσημαντικό είναι όλοιόσοιέχουμεδημόσιολόγο να παρακινήσουμε,  χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσειςτονκόσμο να εμβολιαστεί.