Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Γ. Ψυχογιός: Η ασφάλεια του πολλαπλασιαστικου υλικού κρίσιμη για την παραγωγή

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός συνυπογράφει Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με ακατάλληλο γενετικό – πολλαπλασιαστικό υλικό που εντοπίστηκε στην αγορά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι παραγωγοί που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο υλικό καταγγέλλουν ότι παρατήρησαν σημαντικές αλλαγές στα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής τους με αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές ζημιές στα
εισοδήματά τους.
Η επιστροφή αρκετών νέων ανθρώπων στην αγορτική παραγωγή είναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, ωστόσο για να είναι αποτελεσματικός
θα πρέπει να έχουν τη σιγουριά οι παραγωγοί ότι τα εγκεκριμένα, από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, προϊόντα θα είναι ασφαλή για χρήση και ότι σε περιπτώσεις που η παραγωγή καταστρέφεται από παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τους ίδιους τους αγρότες θα υπάρχει η κρατική αρωγή να τους στηρίξει ωστέ να μην
καταστραφούν οικονομικά.
Η αγροτική παραγωγή, έχει την ιδιομορφία ότι το βασικό παραγωγικό μέσο δεν μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα και ως εκ τούτου η λύση της αντικατάστασης των δένδρων συνεπάγεται μεγάλο οικονομικό κόστος και μακροχρόνια αναμονή έως της εξασφάλιση εισοδήματος.
Το ελληνικό κράτος πρέπει να ελέγχει με αυστηρούς μηχανισμούς όλα τα βοηθήματα παραγωγής καθώς και να παρέχει σαφείς οδηγίες για τη χρήση τους, να εξασφαλίζει την αποζημίωση των αγροτών σε περιπτώσεις ανεπαρκούς ελέγχου ή αστοχίας υλικού, να
υποστηρίζει την εγχώρια παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε συνεργασία με περιφερειακά εργαστήρια και να ενισχύει τις διεκδικήσεις των παραγωγών όταν έχει στη διάθεσή του ενδείξεις για ευθύνη των εταιριών παραγωγής σκευασμάτων που επιδρούν αρνητικά στην αγροτική παραγωγή.