Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Δίνονται κίνητρα σε παθολόγους και πνευμονολόγους για εφημερίες σε άλλα νοσοκομεία – Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

Κοινοποίηση ειδήσεων

Κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Υγείας με την οποία αυξάνονται οι ειδικότητες γιατρών ΕΣΥ που δύνανται -με πρόσθετη αποζημίωση- να μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ για την κάλυψη εφημεριών, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η μετακίνηση και οι αποζημιώσεις θα αφορούν στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας, όχι μόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας και πνευμονολογίας-φυματιολογίας.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων οδηγών, το οποίο εισάγεται, προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι ειδικότητες ιατρών κλάδου ΕΣΥ που δύνανται να μετακινούνται σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης ΥΠΕ και ιδιωτών ιατρών που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για την κάλυψη εφημεριών, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Προβλέπεται μάλιστα ότι αποζημιώνονται, για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και καθ’ υπέρβαση της ανά βαθμό προβλεπόμενης ανώτατης μηνιαίας αποζημίωσης για ενεργό εφημεριακή απασχόληση, με το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία, οι ενεργές εφημερίες των ιατρών κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας και πνευμονολογίας καθώς και των υπηρετούντων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκαλεί η διάδοση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Ως ανώτατο όριο δαπάνης ορίζεται το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, για την κάλυψη των ως άνω εφημεριών, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, ενώ με ΚΥΑ προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως 31.3.2022. καθώς και επιμέρους σχετικά ζητήματα (κατανομή ποσού, διαδικασία, έλεγχος διάθεσής του κ.λπ.).

Με την ίδια τροπολογία του υπουργείου Υγείας ρυθμίζονται και τα εξής:

Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της, έως και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, λόγω του κορονοϊού COVID-19, η ισχύς των οριζόμενων διατάξεων ως προς:

– τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.),

– τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19,

– την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19,

– τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Τροποποιούνται- συμπληρώνονται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη μετά από σχετικό αίτημα, με την προσθήκη και της δυνατότητας πώλησης του αποθέματος στα εν λόγω κράτη.

Παρατείνεται, από τη λήξη της (30.6.2021) μέχρι την 31η.12.2021, η ισχύς των διατάξεων για την, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύναψη δημοσίων συμβάσεων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού.

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιατρούς:

α. που έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας και επιθυμούν να ασκηθούν για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, να τοποθετούνται σε θέσεις υπεράριθμων ειδικευομένων. Οι ανωτέρω, λαμβάνουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τακτικές αποδοχές ως έμμισθοι ειδικευόμενοι. Το είδος και η αποζημίωση των εφημεριών τους καθορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον βαθμό του επιμελητή Β,

β. κλάδου Ε.Σ.Υ., να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι ειδικευόμενοι, προκειμένου να ασκηθούν για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, διατηρώντας τη θέση και τις αποδοχές τους. Το είδος και η αποζημίωση των εφημεριών τους ως ειδικευομένων καθορίζονται σύμφωνα με την οργανική θέση και τον βαθμό που κατέχουν.

Στις ανωτέρω κατηγορίες ιατρών, καταβάλλεται και η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4816 [μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο τελεί υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς, δεν υπόκειται σε πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.].

Τέλος, μετατίθεται για την 31η.12.2021 (λήγει την 31η.10.2021), η καταληκτική ημερομηνία επαναξιολόγησης της εφαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19, για το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία καθώς και του προσωπικού των οριζόμενων ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ