Τρ. Ιούν 28th, 2022

Ενα ακόμα βήμα για την αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η πίστωση για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για την ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου.

Το εν λόγω κτήριο αποτελεί την πρώτη φάση του έργου αναβάθμισης του εν λόγω Αστεροσκοπείου -το συνολικό κόστος του οποίου εκτιμάται σε 3 εκ ευρώ- για το οποίο προετοιμάζεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (στο οποίο ανήκει η επιστημονική υποδομή του Κρυονερίου), του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της “Πελοπόννησος” Α.Ε.

Ένταξη νέου υποέγρου [7ο] με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου ανέγερσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου» με προϋπολογισμό και πίστωση 120.000,00 Ε
Μετά από σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Αστεροσκοπείου συγκεκριμενοποιήθηκε το επιθυμητό αντικείμενο από μέρους του Αστεροσκοπείου και μετά το πέρας της συνεδρίασης της 7ης Σεπτεμβρίου 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου εντάχθηκαν υπολειπόμενες μελέτες κόστους 120.000 Ε (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους της Πελοπόννησος ΑΕ) προκειμένου στη δημιουργία απόλυτα ώριμης μελέτης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για έργο περίπου των 3.000.000 Ε με το εξής αντικείμενο:
Στρατηγικός σχεδιασμός για την ολοκλήρωση της ολότητας του αστρονομικού πάρκου στο χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου που αφορά την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του σημερινού κτιρίου του Αστεροσκοπείου, ο οποίος εκτείνεται σε επιφάνεια 90 στρ. περίπου και θα βασίζεται στο γενικό πλάνο που έχει καταρτισθεί με επιμέρους θεματικά πάρκα. Θα περιλαμβάνει επίσης νέες κτιριακές υποδομές (κτίριο πολλαπλών χρήσεων, εκθεσιακό χώρο, πλανητάριο, κυλικείο κα). Ακόμα θα καταρτιστεί πλάνο διαχωρισμού φάσεων κατασκευής της ολότητας του πάρκου, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί ολόκληρο το αντικείμενο σε μία φάση λόγω μεγάλου κόστους.
Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση της Α φάσης, που θα περιλαμβάνει κτίριο με αίθουσα συνεδριάσεων – πολλαπλών χρήσεων, μικρό εκθεσιακό χώρο, κυλικείο, χώρους υγιεινής, αθροιστικά περί των 500 τμ και τμήμα του περιβάλλοντος χώρου προς δημιουργία πρόσβασης προς τα κτίρια.
Οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με υποβοήθηση από εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρέχει η Πελοπόννησος ΑΕ και με την επιστημονική συμβολή του Αστεροσκοπείου Αθηνών και τη χρηματοδοτική συμβολή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από το ΠΔΕ