Σα. Μαρ 25th, 2023

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Aποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε το πρακτικό 3 “ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης” της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) με αντικείμενο την ανάθεση τεχνικών μελετών για το με προϋπολογισμό 154.909,54 ευρώ έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.  

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr